$ ssg++ ▮

"sosyal medya analistinin başucu programı." --henüz söylenmedi
"reserved" --@2
"yaşasın bağzı proğramlar!" --anonim
"abi seviyorsanız gidin belli edin bence." --geliştiricisi

ana sayfa ▮     indir ▮     blog ▮     kindle için ▮     site haritası ▮    

ssg++ bileşenleri

Table of Contents

ssg++ bileşenleri

Aşağıda ssg++ ve sacre için tanımlanmış, iş hattı oluştururken kullanabileceğiniz bileşenleri bulabilirsiniz. Kaynaklar iş hatlarının başlarında bulunan bileşenlerdir. Değişik sorgularla veri çekip iş hattının geri kalanını beslerler. Dönüştürücüler iş hatlarının ortalarında bulunan veri işleyip muhtemelen başka bir veri tipine sahip sonucu çıktı olarak üreten bileşenlerdir. Filtreler iş hatlarının ortalarında bulunan ve aynı tip girdi ve çıktı kapılarına sahip bileşenlerdir. İstenen özellikteki tokenleri geçirip geri kalanlarını yutarlar. Gözlemciler iş hatlarının ortalarında bulunan, girdi kapılarındaki veriyi aynen çıktı kapısına yazan bileşenlerdir. Dolayısıyla girdi ve çıktı kapıları aynı tiptedir. Üstlerinden geçen veriyi kullanarak bazı işler yaparlar. Bataklar iş hatlarının sonlarında bulunan bileşenlerdir. Ekrana/dosyaya/ağa yazma gibi işler yaparlar.

alanseçici

Adı alanseçici
İşlevi Girdi kapısındaki tokenlerin parametre olarak verilen alanındaki değere sahip o alan tipinde yeni bir veri oluşturup çıktı kapısına gönderir. (Çıkış kapısı veri tipi aslında Token değil, seçilen alan tipindedir.)
Giriş Kapısı 1
  alanseçici.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  alanseçici.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
alan yazar Girdi kapısındaki verilerin hangi alanının seçileceğini belirler. Girdi kapısındaki veri tipinin alanlarından biri. Örneğin, Girdi tipindeki veriler için alan şu değerleri alabilir: yazar, baslik, id, girdiSirasi, bkzBasliklari, gorunmezBkzBasliklari, disBaglantilar    

Görsel gösterimi:

dit-alanseçici.png

apisink

Adı apisink
İşlevi Geliştiricilerin işhattı sonuçlarını fonksiyon sonucu olarak almasını sağlar. Tip parametresi senkron olarak verildiğinde döndürülen sonuç apisink bileşenine giren tüm tokenlerin bir listesidir. Asenkron olarak verildiğinde öncesinde dinleyici olarak eklenmiş nesneler her yeni token geldiğinde ve iş hattı tamamlandığında haberdar edilir.
Giriş Kapısı 1
  apisink.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
tip SYNCHRONOUS Sonuçların alınma şeklini belirler. [senkron, asenkron]  

Görsel gösterimi:

dit-apisink.png

badilistesiknk

Adı badilistesiknk
İşlevi Giriş yapmış kullanıcının badi ya da troll olarak eklediği çıkış kapısına yazar.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  badilistesiknk.outport1(token tipi: Yazar)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
tip BADI Yazar listesi tipi. [badi, troll]  

Görsel gösterimi:

dit-badilistesiknk.png

başlıkfarkknk

Adı başlıkfarkknk
İşlevi Bugünün ya da badi başlıklarından daha önceki bir zamanda kaydedilmiş olanlardan farklı olanları listelemeye yarar. Çalıştırıldığında kaydedilen başlıkları da günceller.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  başlıkfarkknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
dosya cache/checkpoint-bugun-2015312.xml Başlıkların kaydedildiği dosya adı.    
tip BUGUN Fark alma işleminin yapılacağı liste tipi. [bugün, badi, badifavorileri]  

Görsel gösterimi:

dit-başlıkfarkknk.png

başlıkgirdileri

Adı başlıkgirdileri
İşlevi Girdi kapısındaki başlığa ait girdileri çıktısında oluşturur.
Giriş Kapısı 1
  başlıkgirdileri.inport1(token tipi: Baslik)
Çıkış kapısı 1
  başlıkgirdileri.outport1(token tipi: Entry)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
ara akilfikir Tip başlıktaara olarak seçilmişse, anahtar kelime(leri) içeren girdiler çıktıya yazılır.    
sayfa 1 Belirli bir sayfadan başlayarak girdileri indirmeye yarar.    
başucu false Yalnızca başucu girdileri çıktıya yazar. [0, 1]  
tarih yok Verilen tarihli girdileri çıktıya yazar.    
limit -1 Başlığa ait indirilecek girdi sayısı. Öntanımlı olarak limit yok.    
tip ~~ Başlığa ait indirilen girdilerin filtrelenme şekli. Öntanımlı olarak filtresiz. [hepsi, şükela, badi, tarih, başlıktaara]  
yeniden-eskiye false Girdiler yeniden eskiye doğru çıktıya yazılır. [0, 1]  

Görsel gösterimi:

dit-başlıkgirdileri.png

başlıkknk

Adı başlıkknk
İşlevi Başlık tipinde veri oluşturmaya yarar.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  başlıkknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
başlık yok oluşturulmak istenen başlığın adı.    
adres yok başlığın adresi. (komut satırı kullanıcısı için önemli değil)    
dosyadanbaşlık yok bir temaya ait birden fazla başlığı çıktı kapısına yazmak için başlıkların listelendiği dosya adı.    

Önkoşulları:

  • only one of the following should be true: başlık is set; dosyadanbaşlık is set

Görsel gösterimi:

dit-başlıkknk.png

başucuflt

Adı başucuflt
İşlevi Girdileri boyutlarına göre filtrelemeye yarar.
Giriş Kapısı 1
  başucuflt.inport1(token tipi: Entry)
Çıkış kapısı 1
  başucuflt.outport1(token tipi: Entry)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
boyut 1000 minimum girdi boyutu    

Görsel gösterimi:

dit-başucuflt.png

biriknk

Adı biriknk
İşlevi Yazarlar hakkında bilgi almaya yarar.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  biriknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
sayfa 1 Belirli bir sayfadan başlayarak başlıkları indirmeye yarar.    
yazar ekşisözlük Sorgulanan yazar.    
limit yok Başlığa ait indirilecek başlık sayısı. Başlık sayısını limitlemekten ziyade çekilecek sayfa sayısını limitlemek için kullanılıyor. Başlık sayısını limitlemek için limitflt bileşenini kullanabilirsiniz. Öntanımlı olarak limit yok.    
tip en-begenilenleri Sorgu tipi. [son-girdileri, son-oylananları, dikkat-çekenleri, en-beğenilenleri, favorilenenleri, favorileri]  

Görsel gösterimi:

dit-biriknk.png

cümlelerdenkelimeağacı

Adı cümlelerdenkelimeağacı
İşlevi Giriş kapısındaki cümlelerden kelime ağacı oluşturur.
Giriş Kapısı 1
  cümlelerdenkelimeağacı.inport1(token tipi: TextToken)
Çıkış kapısı 1
  cümlelerdenkelimeağacı.outport1(token tipi: WordTreeData)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
kök (bkz Kelime ağacının kök kelimesi.    
sade false Sadece kök kelimeyi içeren cümleleri kullanmaya yarar. Büyük metinler için kullanılması gerekir.    

Görsel gösterimi:

dit-cümlelerdenkelimeağacı.png

cümleleri

Adı cümleleri
İşlevi Giriş kapısındaki metni cümlelerine ayırarak çıkış kapısına yazar.
Giriş Kapısı 1
  cümleleri.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  cümleleri.outport1(token tipi: TextToken)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-cümleleri.png

debetocgzc

Adı debetocgzc
İşlevi kindlegen ile debe için mobi oluştururken gerekli yardımcı dosyaları oluşturur. Girişteki tokenler aynen çıktıya yazılır.
Giriş Kapısı 1
  debetocgzc.inport1(token tipi: Entry)
Çıkış kapısı 1
  debetocgzc.outport1(token tipi: Entry)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-debetocgzc.png

dosyabtk

Adı dosyabtk
İşlevi Giriş kapısındaki veriyi txt, XML, csv ya da HTML biçiminde dosyaya yazar.
Giriş Kapısı 1
  dosyabtk.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
dosya dosyabtk.xml Yazılmak istenen dosyanın yolu ve adı.    
detaylı true .htm ya da .html biçimli dosyaya yazılan durumlarda girdilerin sonuna başlığın ilk girdisi ve bakınız verilmiş girdilerin de eklenip eklenmeyeceğini belirler. [0, 1] at least one of the following should be true: biçim=htm; biçim=html;
biçim xml dosya biçimi. (verilmesine gerek yok, dosyanın uzantısından elde ediliyor.) [xml, txt, html, htm, csv]  

Görsel gösterimi:

dit-dosyabtk.png

dosyaknk

Adı dosyaknk
İşlevi Verilen dosyadaki girdileri, başlıkları ya da metni çıkış kapısına yazar.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  dosyaknk.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
dosya dosyabtk.xml Okunmak istenen dosyanın adı. (dosya yolu da mutlak ya da göreceli olarak verilebilir.)    
küçükharfli false Txt biçimli dosyanın metnindeki tüm büyük harfleri küçük harfe dönüştürerek kullanmaya yarar. [0, 1] biçim=txt;
biçim xml dosya biçimi. (verilmesine gerek yok, dosyanın uzantısından elde ediliyor.) [xml, txt]  

Görsel gösterimi:

dit-dosyaknk.png

favorileyenleri

Adı favorileyenleri
İşlevi Girdilerin favorileyenlerini listelemeye yarar. (Giriş kapısında tokenler Entry veya Başlık tipinde.)
Giriş Kapısı 1
  favorileyenleri.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  favorileyenleri.outport1(token tipi: Yazar)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
tip TUMU Favorileyen yazar tipi. [tümü, yazar, çaylak]  

Görsel gösterimi:

dit-favorileyenleri.png

fork

Adı fork
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 1
  fork.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 2
  fork.outport1(token tipi: Token)
  fork.outport2(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-fork.png

fork1x3

Adı fork1x3
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 1
  fork1x3.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 3
  fork1x3.outport1(token tipi: Token)
  fork1x3.outport2(token tipi: Token)
  fork1x3.outport3(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-fork1x3.png

fork1xn

Adı fork1xn
İşlevi Girdi kapısındaki veriyi kopyalayarak her bir çıktı kapısına gönderir.
Giriş Kapısı 1
  fork1xn.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 2
  fork1xn.outport1(token tipi: Token)
  fork1xn.outport2(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
n 2 Çıkış kapısı adedi.    

Görsel gösterimi:

dit-fork1xn.png

genelflt

Adı genelflt
İşlevi Giriş kapısındaki tokenin alan parametresi ile verilen alanındaki değer, değer parametresi ile verilen değerle eşleşiyorsa çıktı kapısına geçirir, değilse yutar. eşleşme olan tokenlere eşleşmeyi sağlayan değer etiket olarak eklenir.
Giriş Kapısı 1
  genelflt.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  genelflt.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
alan [yazar] filtreleme işleminde dikkate alınacak alan. Birden fazla alan aralarına artı (+) işareti konularak seçilebilir. örn. "alan=baslik+girdi"    
eleme UYMAYAN Tokenin verilen kriterlere uyduğu durumda mı yoksa uymadığı durumunda mı eleneceğini belirler. [uyan, uymayan]  
değer yok Filtreden geçebilecek tokenlerin alanlarında sahip olmaları gereken değer. asteriksler kullanılabilir.   dosyadandeğer is not set;
benzerlik AYNISI varsayılan değeri seçilen alana göre değişiyor. baslik ve yazar için aynısı, girdi için ayrık değerlerini alır. aynısı: tokenin alanın değerinin parametre olarak verilen değerle/değerlerle aynı olduğu durumda geçirilmesini sağlar (örn. 'beşiktaş' sadece 'beşiktaş'a eşlenebilir). sonuekli: alan değerinin metni içinde eşleştirme yapıp, eşlemenin sonunda verilen değer parametresinden fazla karakter olması durumda da geçirilmesini sağlar (örn. beşik beşiktaş'la eşleştirilebilir). başısonuekli: alan değerinin metni içinde eşleştirme yapıp, eşleşmenin başında ya da sonunda verilen değer parametresinden fazla karakter olması durumda geçirilmesini sağlar (örn. eşik beşiktaş'la eşleştirilebilir). ayrık: alan değerinin metni içinde eşleştirme yapıp, eşleşmenin başında boşluk, sonunda da boşluk ya da noktalama işaretleri olması durumda geçirilmesini sağlar (örn. 'beşiktaş' 'beşiktaş gibi' ile eşlenebilir ama 'beşiktaşlı' ile eşlenmez). [aynısı, sonuekli, başısonuekli, ayrık]  
dosyadandeğer yok Birden fazla değer parametresi geçirmek için bir tema dosyası verilebilir.   değer is not set;

Önkoşulları:

  • only one of the following should be true: değer is set; dosyadandeğer is set

Görsel gösterimi:

dit-genelflt.png

genelsıralayıcı

Adı genelsıralayıcı
İşlevi Giriş kapısındaki tokenleri verilen bir alanın değerlerine göre sıralayarak çıkış kapısına yazar.
Giriş Kapısı 1
  genelsıralayıcı.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  genelsıralayıcı.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
alan baslikGirdiSayisi Sıralama için kullanılan alan.    

Görsel gösterimi:

dit-genelsıralayıcı.png

girdibkzları

Adı girdibkzları
İşlevi Girdi kapısındaki girdinin bkz ve görünmez bkz verilmiş başlıklarını çıktı kapısına yazar.
Giriş Kapısı 1
  girdibkzları.inport1(token tipi: Entry)
Çıkış kapısı 1
  girdibkzları.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-girdibkzları.png

girdiresimlerigzc

Adı girdiresimlerigzc
İşlevi Giriş kapısındaki girdinin içindeki resimlere verilmiş bağlantılardaki resimleri, twitter/facebook bağlantılarındaki durum bilgisi ve varsa resimleri mevcut klasöre indirir. Tanımlı resim dosyası uzantıları: .jpg, .gif, .png, .flv. İndirilen dosya başlık adı - girdi numarası - resmin orjinal adı şeklinde isimlendirilir. Twitter durumu tvit-tvit\no.xml, varsa resmi tvit-tvit\no dosyasına kaydedilir.
Giriş Kapısı 1
  girdiresimlerigzc.inport1(token tipi: Entry)
Çıkış kapısı 1
  girdiresimlerigzc.outport1(token tipi: Entry)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-girdiresimlerigzc.png

gnd

Adı gnd
İşlevi Girdi kapısındaki verileri alır ve onlarla hiçbir şey yapmaz.
Giriş Kapısı 1
  gnd.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-gnd.png

grafikbtk

Adı grafikbtk
İşlevi Giriş kapısındaki grafik verisini sütunlu grafik olarak gösterir.
Giriş Kapısı 1
  grafikbtk.inport1(token tipi: ChartData)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-grafikbtk.png

görselbtk

Adı görselbtk
İşlevi Swing arayüzü sağlar. (Kullanımdan kalktı.)
Giriş Kapısı 1
  görselbtk.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-görselbtk.png

hayvanknk

Adı hayvanknk
İşlevi Ekşi Sözlük'teki hayvan ara formunun sağladığı şekilde arama yapılmasını sağlar.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  hayvanknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
baş yok Başlangıç tarihi    
sıralama Date Giriş zamanına göre, alfabetik olarak ya da en çok girdi yapılan başlığa göre sıralar. [yeni-eski, alfa-beta, gudik]  
son yok Bitiş tarihi    
sayfa 1 Belirli bir sayfadan başlayarak başlıkları indirmeye yarar.    
yazar yok Verilen yazara ait başlıkları buldurur.    
şey yok verilen kelimeleri içeren başlıkları arar. '*' kullanılabilir.    
limit yok Başlığa ait indirilecek başlık sayısı. Başlık sayısını limitlemekten ziyade çekilecek sayfa sayısını limitlemek için kullanılıyor. Başlık sayısını limitlemek için limitflt bileşenini kullanabilirsiniz. Öntanımlı olarak limit yok.    
güzelinden false Güzel girdileri olan başlıkları buldurur. [0, 1]  

Görsel gösterimi:

dit-hayvanknk.png

histogram

Adı histogram
İşlevi Kategori zaman olarak seçilmişse girdi kapısındaki girdilerin sayılarını parametre olarak verilen zaman çözünürlüğüne (yıl, ay, hafta, gün) göre grafik verisi haline getirir. kategori yazar/başlık olarak seçilmişse yazarına/başlığına göre girdileri sayarak grafik verisi oluşturur. Girdi kapısındaki veri tipi Başlık ise verilen parametreler dikkate alınmaz histogram başlık kategorisine göre çıkarılır. (Girdi ya da Başlık tipli token kullanabilir.)
Giriş Kapısı 1
  histogram.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  histogram.outport1(token tipi: ChartData)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
eksen kategori Girdilerin gruplandırılacağı eksenin tipini belirler. kategori: bir başka parametre ile verilecek olan kategori tipine göre grafik verisi oluşturur. zaman: girdileri giriş zamanlarına göre grafik verisi oluşturur. [kategori, zaman]  
kategori yazar Yalnızca eksen olarak kategori seçilmişse kullanılabilir, kategori tipini belirler. yazar: girdileri yazarlarına göre sayarak grafik verisi oluşturur. başlık: girdileri başlıklarına göre sayarak zaman bilgisi oluşturur vb. Etiket kategorisi ile tokenlerdeki etiketlere gruplama ve sayma yapılır. [yazar, başlık, girdisırası, favorisayısı, etiket] eksen=kategori;
çözünürlük ay yalnızca eksen olarak zaman seçilmişse kullanılabilir. zamana bağlı veriyi seçilen çözünürlükte gruplayıp toplayarak grafik verisi oluşturur. [yıl, ay, hafta, gün, saat] eksen=zaman;

Görsel gösterimi:

dit-histogram.png

hnindeksknk

Adı hnindeksknk
İşlevi Seçilen bir tipe göre gönderi akışındaki başlıkları listeler.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  hnindeksknk.outport1(token tipi: HNPost)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
limit yok İndirilecek gönderi sayısı. Öntanımlı olarak limit yok.    
tip yok listelemede kullanılacak tip [new, news, show, ask, jobs] urlparam is not set;
urlparam yok Gönderi akışı URL parametresi.   tip is not set;

Önkoşulları:

  • only one of the following should be true: tip is set; urlparam is set

Görsel gösterimi:

dit-hn_indeksknk.png

indeksknk

Adı indeksknk
İşlevi Seçilen bir tipe göre sol başlık akışındaki başlıkları listeler.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  indeksknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
kanal sinema Tip olarak kanal seçilmişse, başlıkları listelenmek istenen kanal [sinema, siyaset, müzik, bilim, spor, edebiyat, ilişkiler, tarih, teknoloji, sanat, tv, oyun, anket, ekşi-sözlük, programlama, sağlık, eğitim, ekonomi, haber, magazin, moda, motosiklet, otomotiv, yeme-içme]  
sayfa 1 Belirli bir sayfadan başlayarak başlıkları indirmeye yarar.    
limit yok Başlığa ait indirilecek başlık sayısı. Başlık sayısını limitlemekten ziyade çekilecek sayfa sayısını limitlemek için kullanılıyor. Başlık sayısını limitlemek için limitflt bileşenini kullanabilirsiniz. Öntanımlı olarak limit yok.    
tip basliklar/bugun listelemede kullanılacak tip [bugün, popüler, badi, badifav, son, kenar, olay, çaylaklar, başıboşlar, kanal]  

Görsel gösterimi:

dit-indeksknk.png

intersection

Adı intersection
İşlevi İki girdi kapısındaki verilerin kesişim kümesini çıktı kapısına gönderir.
Giriş Kapısı 2
  intersection.inport1(token tipi: Token)
  intersection.inport2(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  intersection.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-intersection.png

istatistikknk

Adı istatistikknk
İşlevi Geçen haftanın veya dünün en beğenilen girdilerini listeler.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  istatistikknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
tip istatistik/gecen-haftanin-en-begenilen-entryleri Dünün en beğenilen ya da geçen haftanın en beğenilen girdileri [debe, ghebe]  

Görsel gösterimi:

dit-istatistikknk.png

kümeflt

Adı kümeflt
İşlevi Giriş kapısındaki token listesini küme olarak çıktısına yazar, diğer bir deyişle yinelenen tokenler çıktıya yazılmaz.
Giriş Kapısı 1
  kümeflt.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  kümeflt.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-kümeflt.png

limitflt

Adı limitflt
İşlevi Yalnızca limit parametresi ile verilen sayıdaki tokeni girdi kapısından çıktı kapısına geçirir.
Giriş Kapısı 1
  limitflt.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  limitflt.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
limit 1 Geçirilecek en fazla token sayısını belirler.    

Görsel gösterimi:

dit-limitflt.png

maçsonucu

Adı maçsonucu
İşlevi Giriş kapısındaki girdinin içinde skor geçen cümleleri çıktı kapısına yazar. aralarında tire olan üçe kadar hanesi olan iki sayıyı skor olarak algılanır.
Giriş Kapısı 1
  maçsonucu.inport1(token tipi: Entry)
Çıkış kapısı 1
  maçsonucu.outport1(token tipi: TextToken)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-maçsonucu.png

merge

Adı merge
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 2
  merge.inport1(token tipi: Token)
  merge.inport2(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  merge.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-merge.png

merge3x1

Adı merge3x1
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 3
  merge3x1.inport1(token tipi: Token)
  merge3x1.inport2(token tipi: Token)
  merge3x1.inport3(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  merge3x1.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-merge3x1.png

merge8x1

Adı merge8x1
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 8
  merge8x1.inport1(token tipi: Token)
  merge8x1.inport2(token tipi: Token)
  merge8x1.inport3(token tipi: Token)
  merge8x1.inport4(token tipi: Token)
  merge8x1.inport5(token tipi: Token)
  merge8x1.inport6(token tipi: Token)
  merge8x1.inport7(token tipi: Token)
  merge8x1.inport8(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  merge8x1.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-merge8x1.png

mergenx1

Adı mergenx1
İşlevi Giriş kapılarındaki tokenleri tek bir çıkış kapısına gönderir.
Giriş Kapısı 2
  mergenx1.inport1(token tipi: Token)
  mergenx1.inport2(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  mergenx1.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
n 2 Giriş kapısı adedi.    

Görsel gösterimi:

dit-mergenx1.png

metinbtk

Adı metinbtk
İşlevi Giriş kapısındaki veriyi metin tabanlı ekrana yazar. Sadece kabuk ortamında kullanılabilir.
Giriş Kapısı 1
  metinbtk.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-metinbtk.png

takipknk

Adı takipknk
İşlevi Dosya ile belirlenen başlıkları takip etmeye yarar.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  takipknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
dosya /home/onur/.ssgpp/conf/takip.txt Takip edilmek istenen başlıkların listelendiği dosya.    
limit 2147483647 Çıkışta listelen başlık sayısını limitlemeye yarar.    

Görsel gösterimi:

dit-takipknk.png

tarihflt

Adı tarihflt
İşlevi Giriş kapısındaki girdinin tarihi parametre olarak verilen tarih aralığındaysa çıktı kapısına geçirir, değilse yutar. başlangıç tarihi aralığa dahilken, bitiş tarihi dahil değildir.
Giriş Kapısı 1
  tarihflt.inport1(token tipi: Entry)
Çıkış kapısı 1
  tarihflt.outport1(token tipi: Entry)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
baş 1.1.1999 Geçirilmesi istenen tarih aralığının başlangıcı.    
son 13.3.2015 Geçirilmesi istenen tarih aralığının sonu.    
tip GIRIS Filtreleme işinin girdinin giriş tarihine mi yoksa düzenleme tarihine mi bakılarak yapılacağını belirler. [giriş, düzenleme]  

Önkoşulları:

  • at least one of the following should be true: baş is set; son is set

Görsel gösterimi:

dit-tarihflt.png

testbtk

Adı testbtk
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 1
  testbtk.inport1(token tipi: TextToken)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-testbtk.png

testcvt

Adı testcvt
İşlevi no description given
Giriş Kapısı 1
  testcvt.inport1(token tipi: Token)
Çıkış kapısı 1
  testcvt.outport1(token tipi: Token)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-testcvt.png

testknk

Adı testknk
İşlevi no description given
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  testknk.outport1(token tipi: TextToken)

Parametreleri: yok

Görsel gösterimi:

dit-testknk.png

wordlebtk

Adı wordlebtk
İşlevi Giriş kapısındaki grafik verisini wordle sayfasında etiket bulutu yaratmak için kullanılabilecek biçimde metin dosyasına yazar.
Giriş Kapısı 1
  wordlebtk.inport1(token tipi: ChartData)
Çıkış kapısı yok

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
dosya wordlebtk.txt Yazılmak istenen dosyanın yolu ve adı.    

Görsel gösterimi:

dit-wordlebtk.png

yazarlistesiknk

Adı yazarlistesiknk
İşlevi hayvanknk veya biriknk bileşenini çok sayıdaki yazar ile kullanmaya yarar. Yazar listesi dosya ile ya da badi veya troll listesi olarak belirlenebilir.
Giriş Kapısı yok
Çıkış kapısı 1
  yazarlistesiknk.outport1(token tipi: Baslik)

Parametreleri:

parametre varsayılan değeri açıklama alabildiği değerler önkoşulları
gpy 5 Yazar başına üretilen başlık sayısı    
kip HAYVANKNK Kullanılmak istenen bileşen. Bu bileşenin kabul ettiği parametreler de yazarlistesiknk ile verilebilir. [hayvanknk, biriknk]  
yazar yok Tek bir yazar için kullanılır.   dosyadanyazar is not set; liste is not set;
liste yok Yazarları belirleyen hazır liste. [badi, troll] yazar is not set; dosyadanyazar is not set;
dosyadanyazar yok Yazar listesini içeren dosya.   yazar is not set; liste is not set;

Önkoşulları:

  • only one of the following should be true: yazar is set; dosyadanyazar is set; liste is set

Görsel gösterimi:

dit-yazarlistesiknk.png