$ ssg++ ▮

"sosyal medya analistinin başucu programı." --henüz söylenmedi
"reserved" --@2
"yaşasın bağzı proğramlar!" --anonim
"abi seviyorsanız gidin belli edin bence." --geliştiricisi

ana sayfa ▮     indir ▮     blog ▮     kindle için ▮     site haritası ▮    

ssg++ için eklenti bileşen tanımlamak

ssg++ için eklenti bileşen tanımlamak

ssg++'nın işlevselliğini kendi bileşenlerinizi kodlayarak da artırabilirsiniz.

Örnek olarak https://github.com/ssgpp/eklentiler adresinde yer alan ssg++ bileşen havuzundaki kodlara bakabilirsiniz.

$ git checkout https://github.com/ssgpp/eklentiler.git ile ~/eklentiler dizinine kodları aldığınızı varsayalım (~ işareti ev dizinini temsil ediyor. Linux altında örn. /home/user). ~/.ssgpp/conf/app.properties dosyasındaki EklentiDizini parametresini buna göre düzenleyin.

EklentiDizini=~/eklentiler/

Eklentiler klasörünün içinde derlenmiş eklenti bileşenlerinin bulunduğu jars klasörü, eklentilerin kaynak kodlarını içeren src klasörü ve eklentiler hakkında tanımlama bilgilerini içeren plugins.info dosyası bulunur. plugins.info dosyası satır satır eklentileri tanımlar. İki nokta üst üste karakteriyle ayrılan iki alanın ilkinde bileşenin iş hatlarında hangi adla kullanılacağını belirlenir. İkinci alan ise Eklenti sınıfının paketler içindeki tam adıdır. Örn.

ÖrnekEklentiBileşen: sacre.plugins.comps.OrnekEklentiBilesen

src klasörü altında her bir eklenti bileşenin kaynak kodlarını içeren kendi klasörü bulunur. src/ornekeklentibilesen klasörüne örnek bileşen kodunun derlenmesi ve jar dosyasının oluşturulmasını sağlayan Makefile dosyası da dahil edilmiştir.

Makefile

OrnekEklentiBilesen sınıfı şu şekilde tanımlanmıştır.

OrnekEklentiBilesen.java

make kullanılarak ornekeklentibilesen.jar dosyası jars klasörü altında oluşturulduktan sonra örnekeklentibileşen ssg++ komut satırında bir iş hattı içerisinde kullanılabilir hale gelmiş olur. örn.: badiknk ! örnekeklentibileşen ! metinbtk